ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η μεγάλη μας εμπειρία στο χώρο του ξύλου και του έπιπλου και η υλικοτεχνική υποδομή της εταιρίας, μας επιτρέπει να μελετάμε και να σχεδιάζουμε λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού.

Η κατασκευή γίνεται πάντα με άριστες πρώτες ύλες και η τοποθέτηση από υπεύθυνο συνεργείο της εταιρίας μας.